Anmälan

15 oktober 10:00 - 12:00

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.  Inte minst visar den pågående pandemin på digitaliseringens möjligheter och omöjligheter. 

Under ett par timmar får vi ta del av erfarenheter om digitalt utanförskap, och inte minst kunskap och initiativ som kan leda till ökad digital delaktighet. Vi hoppas även att detta evenemang ska leda till nya samarbeten för att minska det digitala utanförskapet i Jönköpings Län och övriga delar av Sverige.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer. Även du som privatperson kan anmäla dig.

Vi ser gärna att de verksamheter som kan, bjuder in till en gemensam sittning där de personer som inte känner sig bekväma med Zoom ändå kan ta del av sändningen.

Det kommer att finnas möjlighet för max 50 personer att titta på sändningen i en sal på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Mer information hittar du via Anmälan.

PROGRAM (under utveckling!) 

10.00-12.00 
Paus kl 10.50-11.05

Inledning
Ulli Samuelsson, forskare på Jönköping University samt regionansvarig för Möteplats Social Innovation. 

Digitalt först med användaren i fokus – Kerstin Olsson, nationell projektledare, Kungliga biblioteket. 

"Datasamhället är ett jäsra bök" – Annika Wilow Sundh, Konsumentrådgivare, Jönköpings kommun. 

Digitala coacher – Elsa Ask och Hariz Dedic, Region Jönköpings län. 

Nygammal på nätet – Malin Thulin, projektledare Funktionsrätt Jönköpings län

Umgås och handla digitalt – Lotta Olofsson, Demensförbundet 

Nästa steg! – Ulli Samuelsson, JU, Annhild Ottosson, Regionbibliotek, Region Jönköpings län samt Annika Wilow Sundh, Konsumentrådgivare, Jönköpings kommun 

Anmälan

Talare

Annika Wilow Sundh
Konsumentrådgivare, Jönköpings kommun

Annika Wilow Sundh arbetar främst med konsumenträtt i egenskap av konsumentrådgivare på Jönköpings kommun. Annika, som var en av initiativtagarna till ett projekt kring digitalt utanförskap, pratar om behovet av stödåtgärder för de som har digital ovana.

Läs mer

Lotta Olofsson
Projektledare, Demensförbundet

Lotta Olofsson projektledare och Arbetsterapeut på Demensförbundet har i många år arbetat med samtalsgrupper för nydiagnostiserade demenssjuka. Lotta berättar om sitt arbete i samtalsgrupperna och de nya handledningar som Demensförbundet tagit fram. "Umgås digital" och "Handla mat och medicin digitalt" är tänkt att fungera som ett strukturerat stöd för handledare.

Läs mer

Elsa Ask & Hariz Dedic
Digitala coacher, Region Jönköpings län

Elsa Ask och Hariz Dedic är två av de digitala coacher som Region Jönköpings Län utbildar för att möta människor ute i samhället och vid planerade mötesplatser. Elsa är den aktiva senioren som i sitt yrkesverksamma liv var läkare och under många år chef för den rehabmedicinska kliniken på Ryhov. Hariz är även aktiv i ”Levande bibliotek”, en resurs som bidrar i utvecklingen av hälso- och sjukvård genom sina egna erfarenheter som patient eller närstående.

Läs mer

Kerstin Olsson
Projektledare, Kungliga biblioteket, KB

Kerstin Olsson har en gedigen erfarenhet av att leda utvecklingsarbete kring digital delaktighet och är sedan 2018 anställd av Kungliga biblioteket, KB, som nationell projektledare för ”Digitalt först med användaren i fokus”. ”Digitalt först” är ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i syfte att främja digital kompetens hos allmänheten. Kerstin har under sin tid som chef för Regionbibliotek Östergötland medverkat till flera olika projekt, bland annat Bibliotekets roll i vuxnas lärande, E-serviceverkstäder och Digitala mediebussar.

Läs mer

Malin Thulin
projektledare Funktionsrätt Jönköpings län

Malin Thulin jobbar som projektledare för projekt Nygammal på nätet, som finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet riktar sig först och främst till seniorer med någon form av funktionsvariation och det handlar om att göra den digitala vardagen, och allt vad den innefattar, lättare att förstå och hantera. Samt att minska rädslan för den. Malin berättar om projektet och de nya lösningar hon fått hitta till följd av Corona.

Läs mer

Ulli Samuelsson
lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation

Ulli Samuelsson är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation och forskar sedan fler år tillbaka på digitalt utanförskap. Ulli är också regionansvarig för Mötesplats Social Innovation, ett nationellt projekt som i Jönköping har sin hemvist på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

Läs mer

Allt du behöver veta 

Samtalsserien anordnas som ett webbinarium i verktyget Zoom. Du som anmäler dig kommer att få ett mail med all praktisk info inför det digitala seminariet.

Vill du hellre lyssna och se sändningen i en sal i Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping går det bra att anmäla dig genom att klicka i detta i anmälningsformuläret.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Ulli Samuelsson via ulli.samuelsson@ju.se

Anmälan

Organisatörer

Jönköpings kommun
Jönköping University
Region Jönköpings län
Mötesplats Social Innovation
Vinnova